Віктор Петров
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ —
ЖЕРТВИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТЕРОРУ  (1920-1940)

Сергій Білокінь

ДОВКОЛА ТАЄМНИЦІ

Таємниця зникнення/загибелі автора цієї праці проф. Віктора Петрова в Німеччині влітку 1949 р.

Віктор Петров

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ДІЯЧІ УРСР - ЖЕРТВИ БОЛЬШЕВИЦЬКОГО ТЕРОРУ

Большевизм і інтеліґенція. Пролетаріят покликаний заступити інтеліґенцію. Схема знищення української інтеліґенції. Про судові процеси. Євген Плужник. Дмитро Фальківський. Григорій Косинка. Микола Хвильовий. Ліквідація літературних організацій. Вапліте. Ланка-Марс. "Нова ґенерація". Неоклясики. Микола Зеров. Михайло Драй-Хмара. “Західня Україна”. Партійці. "Семидесятники". Уніфіковані.

ДОДАТКИ

"На додаток подаємо кільканадцять віршів. Про їх авторів докладніше читач знайде в тексті цієї книжки. Усі вони були розстріляні або померли на засланні. Виняток становлять троє: Тичина і Сосюра тепер у великій пошані, але значна частина їх творів засуджена й заборонена, в тому числі й ті, що тут наведені. Леонид Чернов помер власною смертю, але посмертно засуджений як "націоналіст" і твори його заборонені. Порядок розміщення творів – за датою народження авторів..."

©  Київське наукове товариство ім. Петра Могили.  Книгозбірня “Нашого минулого”, вип. 1.
Коштом п. Лідії Яців.  Видавництво "Воскресіння".  Київ 1992.