Robert Potocki
IDEA RESTYTUCJI
UKRAIСSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ  (1920-1939)

(2) WYPRAWA KIJOWSKA: WOJNA O UKRAINК CZY Z UKRAIN№?

2.1. Polska okupacja Ukrainy Prawobrzeїnej   (25 IV - 10 VI 1920)

2.2. Ukraiсski sojusznik

2.3. Wojsko Polskie a Republika Ukraiсska

(9) PROJEKT "UKRAINA"

9.1. Program wojskowo-powstaсczy

9.2. Skіad armii w I i II stadium organizacyjnym

9.3. Struktury organizacyjne i etaty jednostek bojowych

©  Monografie Instytutu Europy Њrodkowo-Wschodniej, t. 1.  Lublin, Instytut Europy Њrodkowo-Wschodniej, 1999.